[][][ֹ][åɰ]

ruby-reference-manual:2530

From: Nobuhiro IMAI <redmine@r...>
Date: Tue, 30 Nov 2010 03:04:07 +0900
Subject: [ruby-reference-manual:2530] [ReferenceManualRenewalProject-Bug#4099][Open] Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.

Bug #4099: Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
http://redmine.ruby-lang.org/issues/show/4099

起票 Nobuhiro IMAI
㥽 Open, Normal
: bitclust
ruby_version: -

r28900 以onfig 警添㥦
server.exe 


----------------------------------------
http://redmine.ruby-lang.org


--
ML: ruby-reference-manual@m...
Info: http://QuickML.com/

źեե

[][][ֹ][åɰ]

-> @ 2530 2010-11-29 19:04 [redmine@r...    ] [ReferenceManualRenewalProject-Bug#4099][Open] Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
     2531 2010-12-01 09:22 [redmine@r...    ] [ReferenceManualRenewalProject-Bug#4099] Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
     2532 2010-12-01 13:59 [redmine@r...    ] [ReferenceManualRenewalProject-Bug#4099] Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
     2533 2010-12-01 14:07 [redmine@r...    ] [ReferenceManualRenewalProject-Bug#4099][Closed] Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.